Rutkowska-Tomaszewska, E., & Zimny, A. (2022). Dodatek kwartalny. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 163–171. Pobrano z https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/13975