Buta, B. (2022). Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 67–84. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.06