Wierzbicka, E. (2022). Seniorzy na rynku usług finansowych. Finanse I Prawo Finansowe, 1(33), 25–42. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.33.02