Mirowski, P. (2022). Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 85–100. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.07