(1)
Pastusiak, R. .; Jasiniak, M.; Keller, J.; Krzeczewski, B. Raport Z Badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne W Polsce W Oczach przedsiębiorców I pracowników samorządu. JoFFL 2016, 1-99.