(1)
Wierzbicka, E. Seniorzy Na Rynku usług Finansowych. JoFFL 2022, 1, 25-42.