[1]
Pastusiak, R. , Jasiniak, M., Keller, J. i Krzeczewski, B. 2016. Raport z badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządu. Finanse i Prawo Finansowe. 1 (grudz. 2016), 1–99. DOI:https://doi.org/10.18778/2391-6478.2016.1.