Tobiasz-Lis, Paulina. 2019. „Czas, Przestrzeń I życie społeczne Nowa Interpretacja Cmentarzy W mieście ”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 35 (marzec):59-72. https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.04.