Tobiasz-Lis, P. (2019). Czas, przestrzeń i życie społeczne nowa interpretacja cmentarzy w mieście . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (35), 59–72. https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.04