(1)
Tobiasz-Lis, P. Czas, Przestrzeń I życie społeczne Nowa Interpretacja Cmentarzy W mieście . FGSoE 2019, 59-72.