Nareswari, Ninditya, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, i Geodita Woro Bramanti. „Non-Linear Effect of Environmental, Social, and Governance on Corporate Performance (study in Non-Financial Firms Listed on Indonesia Stock Exchange)”. Ekonomia Międzynarodowa, no. 40 (grudzień 30, 2022): 154–170. Udostępniono luty 23, 2024. https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/16390.