Uryszek, T., i A. Kłysik-Uryszek. „Czy Skarbowe Instrumenty dłużne Są Nadal Atrakcyjne Dla inwestorów Zagranicznych? Polska – Studium Przypadku Z Wykorzystaniem wskaźników ATM I ATR”. Ekonomia Międzynarodowa, nr 30, czerwiec 2020, s. 94-106, doi:10.18778/2082-4440.30.02.