[1]
T. Uryszek i A. Kłysik-Uryszek, „Czy skarbowe instrumenty dłużne są nadal atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych? Polska – studium przypadku z wykorzystaniem wskaźników ATM i ATR”, EM, nr 30, s. 94-106, cze. 2020.