Uryszek, T. i Kłysik-Uryszek, A. (2020) „Czy skarbowe instrumenty dłużne są nadal atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych? Polska – studium przypadku z wykorzystaniem wskaźników ATM i ATR”, Ekonomia Międzynarodowa, (30), s. 94-106. doi: 10.18778/2082-4440.30.02.