Sekuła, P. (2020) „Analiza przyczynowości i efekt zarażania na rynku obligacji skarbowych”, Ekonomia Międzynarodowa, (30), s. 133-153. doi: 10.18778/2082-4440.30.04.