(1)
Uryszek, T.; Kłysik-Uryszek, A. Czy Skarbowe Instrumenty dłużne Są Nadal Atrakcyjne Dla inwestorów Zagranicznych? Polska – Studium Przypadku Z Wykorzystaniem wskaźników ATM I ATR. EM 2020, 94-106.