(1)
Parys, A. W. Wybrane Instrumenty Wsparcia Mieszkaniowego W Republice Czeskiej. Studium Przypadku Brna I Ostrawy. EM 2022, 65-83.