[1]
Uryszek, T. i Kłysik-Uryszek, A. 2020. Czy skarbowe instrumenty dłużne są nadal atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych? Polska – studium przypadku z wykorzystaniem wskaźników ATM i ATR. Ekonomia Międzynarodowa. 30 (cze. 2020), 94-106. DOI:https://doi.org/10.18778/2082-4440.30.02.