Stępień-Kuczyńska, Alicja, i Michał Słowikowski. „Introduction”. Eastern Review 9 (grudzień 30, 2020): 7–8. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/eastern/article/view/9890.