Stępień-Kuczyńska, Alicja, i Michał Słowikowski. „Introduction”. Eastern Review 8 (grudzień 30, 2019): 7–8. Udostępniono sierpień 17, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/eastern/article/view/8022.