Michalska-Żyła, Agnieszka, i Beata Michalska-Dominiak. „Partycypatywne działania Promocyjne Jako Czynnik Budowania tożsamości Regionalnej. Przykład województwa łódzkiego”. Eastern Review 7 (grudzień 30, 2018): 175–188. Udostępniono sierpień 14, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/eastern/article/view/5131.