Stępień-Kuczyńska, A., i M. Słowikowski. „Introduction”. Eastern Review, t. 9, grudzień 2020, s. 7-8, doi:10.18778/1427-9657.09.01.