Węglarz, B. „Budżet Obywatelski województwa małopolskiego”. Eastern Review, t. 7, grudzień 2018, s. 189-02, doi:10.18778/1427-9657.07.11.