Michalska-Żyła, A., i B. Michalska-Dominiak. „Partycypatywne działania Promocyjne Jako Czynnik Budowania tożsamości Regionalnej. Przykład województwa łódzkiego”. Eastern Review, t. 7, grudzień 2018, s. 175-88, doi:10.18778/1427-9657.07.10.