Łabędź, K. „Uwarunkowania Lokalnej aktywności Obywatelskiej”. Eastern Review, t. 7, grudzień 2018, s. 143-57, doi:10.18778/1427-9657.07.08.