Chodubski, A. „Europejskie Wyzwania Regionalne a Generowanie społeczeństwa Obywatelskiego”. Eastern Review, t. 7, grudzień 2018, s. 73-85, doi:10.18778/1427-9657.07.04.