Stępień-Kuczyńska, A., A. Włodarska-Frykowska, i M. Słowikowski. „Wstęp”. Eastern Review, t. 7, grudzień 2018, s. 17-27, doi:10.18778/1427-9657.07.01.