Włodarska-Frykowska, A., A. Stępień-Kuczyńska, i M. Słowikowski. „Wstęp”. Eastern Review, t. 6, grudzień 2017, s. 11-26, doi:10.18778/1427-9657.06.01.