[1]
A. Stępień-Kuczyńska i M. Słowikowski, „Introduction”, ER, t. 8, s. 7–8, grudz. 2019.