[1]
B. Węglarz, „Budżet obywatelski województwa małopolskiego”, ER, t. 7, s. 189–202, grudz. 2018.