[1]
A. Michalska-Żyła i B. Michalska-Dominiak, „Partycypatywne działania promocyjne jako czynnik budowania tożsamości regionalnej. Przykład województwa łódzkiego”, ER, t. 7, s. 175–188, grudz. 2018.