[1]
K. Łabędź, „Uwarunkowania lokalnej aktywności obywatelskiej”, ER, t. 7, s. 143–157, grudz. 2018.