[1]
A. Włodarska-Frykowska, A. Stępień-Kuczyńska, i M. Słowikowski, „Wstęp”, ER, t. 6, s. 11–26, grudz. 2017.