[1]
A. Stępień-Kuczyńska i M. Słowikowski, „Wstęp”, ER, t. 5, s. 11–16, grudz. 2016.