Stępień-Kuczyńska, A. i Słowikowski, M. (2020) „Introduction”, Eastern Review, 9, s. 7–8. doi: 10.18778/1427-9657.09.01.