Stępień-Kuczyńska, A. i Słowikowski, M. (2019) „Introduction”, Eastern Review, 8, s. 7–8. doi: 10.18778/1427-9657.08.00.