Węglarz, B. (2018) „Budżet obywatelski województwa małopolskiego”, Eastern Review, 7, s. 189–202. doi: 10.18778/1427-9657.07.11.