Michalska-Żyła, A. i Michalska-Dominiak, B. (2018) „Partycypatywne działania promocyjne jako czynnik budowania tożsamości regionalnej. Przykład województwa łódzkiego”, Eastern Review, 7, s. 175–188. doi: 10.18778/1427-9657.07.10.