Łabędź, K. (2018) „Uwarunkowania lokalnej aktywności obywatelskiej”, Eastern Review, 7, s. 143–157. doi: 10.18778/1427-9657.07.08.