Chodubski, A. (2018) „Europejskie wyzwania regionalne a generowanie społeczeństwa obywatelskiego”, Eastern Review, 7, s. 73–85. doi: 10.18778/1427-9657.07.04.