Stępień-Kuczyńska, A. i Słowikowski, M. (2016) „Wstęp”, Eastern Review, 5, s. 11–16. doi: 10.18778/1427-9657.05.01.