Stępień-Kuczyńska, Alicja, i Michał Słowikowski. 2020. „Introduction”. Eastern Review 9 (grudzień):7-8. https://doi.org/10.18778/1427-9657.09.01.