Stępień-Kuczyńska, Alicja, i Michał Słowikowski. 2019. „Introduction”. Eastern Review 8 (grudzień):7-8. https://doi.org/10.18778/1427-9657.08.00.