Michalska-Żyła, Agnieszka, i Beata Michalska-Dominiak. 2018. „Partycypatywne działania Promocyjne Jako Czynnik Budowania tożsamości Regionalnej. Przykład województwa łódzkiego”. Eastern Review 7 (grudzień):175-88. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.10.