Cichocki, Ryszard. 2018. „Lokalne Sfery Publiczne a Przemiany Kompetencji Obywatelskiej”. Eastern Review 7 (grudzień):87-104. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.05.