Chodubski, Andrzej. 2018. „Europejskie Wyzwania Regionalne a Generowanie społeczeństwa Obywatelskiego”. Eastern Review 7 (grudzień):73-85. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.04.