Stępień-Kuczyńska, Alicja, Agata Włodarska-Frykowska, i Michał Słowikowski. 2018. „Wstęp”. Eastern Review 7 (grudzień):17-27. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.01.