Stępień-Kuczyńska, Alicja, i Michał Słowikowski. 2016. „Wstęp”. Eastern Review 5 (grudzień):11-16. https://doi.org/10.18778/1427-9657.05.01.