Stępień-Kuczyńska, A., & Słowikowski, M. (2020). Introduction. Eastern Review, 9, 7–8. https://doi.org/10.18778/1427-9657.09.01