Stępień-Kuczyńska, A., & Słowikowski, M. (2019). Introduction. Eastern Review, 8, 7–8. https://doi.org/10.18778/1427-9657.08.00